Træningsøvelser - med link til download

Træningsøvelser - med link til download

I både Show #1 Starter og Show #2 Opkryds fik vi lidt travlt i slutningen af hver udsendelse. Vi nåede derfor ikke at gennemgå de øvelser, som jeg havde foreberedt til jer.

Det skal der selvfølgelig rodes bod på, så nedenfor har jeg lagt links ind PDF, som I kan hente, printe, læse fra mobil eller hvad der passer jer bedst.

Link til træningsøvelser for starter:

Link til træningsøvelser for opkryds/moding og hoists:

Det er øvelser jeg har udviklet i forbindelse med for coaching sessions jeg har står for i forskellige sammenhænge fx. på Oure Idrætsskoler, internationale træningslejre og KAS kapsejlerkole.

Giv gerne feed-back på hvordan de virker for jer!

God vind

Jesper

Back to blog

Leave a comment

Please note, comments need to be approved before they are published.